E-mail: tajovskyjakub@gmail.comHotline:

+420 777 040 001


    My paintings are the dialogue and the atriculations of the panting phenomenon and the visual perception of enviroment which is extended by a material intruments. Currently Im working on PhD research in painting technologies and inovations. My aim is to develop methods and platform for decentralized painters practice, where the technologies follows different needs and interests in their sophistication than its scientific and idustrial division.


    I use painting in my work as a tool for "the creative technology". This tool opens new perspectives of visible in actualization of methods and materials used. Thanks to to its historical tradition Painting includes many proven methods for construction and composition of image. 

The material conditions forms significant quality of painted images. My painting are experimental figures, combining the historical receptures and methods of painting with the contemporary approach to material design and visual technologies. The native appearance of processed material is denied in behalf of the illusion. My images and installations develop the illusory nature of painting - the relation of  physical and virtual. 

    Recording of the seen is constantly transformed into associative signs with the possibilities or limitations of the technology used in image.  In my work there is standardized technology on one hand and open natural processes on the other. Their composition leads to a broader understanding of both these principles.

    Painting works as a platform provoking a look. The view creates and examines images based on their material nature. The painting is the process, record of reality and subsequently exposed misunderstandings. It is the misunderstanding whats essential for the emergence of illusion and fundamental for the problem of realism, which is the leitmotif of many of my works..........................................................................................CZ.....................................................
     Ve své práci používám malbu jako nástroj "kreativní technologie", skrze který mohu odkrývat nové perspektivy viděného. Nástroj, jenž díky své historické tradici zahrnuje mnoho prověřených metod pro konstrukci a kompozici obrazu. 

Další významnou kvalitou malby jako nástroje jsou materiální podmínky malovaných obrazů, tyto opakovaně prozkoumávám skrze experimenty s hmotou. Přirozenost zpracovávaného materiálu je v malbě popírána ve prospěch iluze. Mé obrazy a instalace rozvíjejí iluzivní povahu malby - vztah fyzického a virtuálního.

Záznam viděného je v obrazech neustále  transformován do asociativních znaků možnostmi či omezením použité technologie.

V mé práci stojí na jedné straně standartizovaná technologie, na druhé otevřené přírodní procesy. Jejich kompozicí docházím k širšímu pojetí obou těchto principů. 


     Malba funguje jako platforma provokující pohled. Pohled vytváří a zároveň zkoumá obrazy na základě jejich materiální povahy. Malba je proces, záznam skutečnosti a následně

exponované nedorozumění. Právě nedorozumění je zásadní pro vznik iluze a základním 

problémem realismu, který je leitmotivem řady mých prací.


    *Asociativní Pseudorealismus - Teoretický model pro formulaci vztahu mezi obrazy, iluzí a realitou. 

Je to forma otevřeně falešného realismu předstírající realitu a popírající abstrakci. Abstrakce je 

kompresí prostoru, který očividně existuje jen v povrchu. Za hranicí povrchu, který vidíme prostor přestává fungovat podle zažitých pravidel. Komponováním asociativních, 

abstraktních znaků (ploch) vznikaji "syn(es)tetické" situace uskutečnění obrazu (iluze prostoru). 

Abstrakce v duchu pseudorealismu je přijatým kompromisem mezi autorským záměrem a 

nahodilou kompozicí hmoty. Díky tekutému charakteru stavebních prvků obrazu hrozí, že se 

divákovi zhroutí prostor a ztratí vědomí hranice obrazu. To je ovšem pozitivní fakt. V ruinách 

zažitého prostoru můžeme nechat rozvíjet imaginaci. Nacházet projekce vlastní, individuální reality.

Konkrétní malba- je jedním z ideálních produktů asociativního pseudorealismu. Je zproštěna fixace

 na ploché zobrazení, malba problematizuje povrch jako jedinečný objekt, který může být nahlížen

 jako záznam procesu, stejně jako iluzivní reprezentace, může být obrazem-objektem.

Iluzivní hmota obrazu, esenciálně interaktivní objekt, čeká na naplnění potenciálu, vykročení z 

normality, propojení existence s imaginací. Posthumanistická kreativita zapojuje iluzivní objekty 

vedle dalších, myslitelných existencí do společné interakce.

Malířská rétorika je obecně rozpoznatelným znakem. Konkrétní malba využívá své rozpoznatelnosti 

k rozšíření iluze, mimo standartní povrch. Iluze přestává být oknem, stává se nádobou.

Pseudorealita není prostorem mezi, je porchovým filmem jenž kopíruje i zkresluje skutečnost.  

Film se rozpouští. Divák se stává součástí díla, po chvíli se vynoří a lapá po kontextu. 

Ten se zdá být jediným vodítkem, bez kontextu vidíme jen  proces, jsme uvnitř. 

Obraz zhmotňuje autorovu imaginaci. Konkretizuje v odlescích asociativních elementů, gest, 

indexů, otisků.
Zastoupení ve sbírkách

-sbírka Richarda Adama

- Fait Gallery


Education a residneces 

2017-2021; FAVU VUT v Brně; PhD research in painting technologies

2011-2017 ; FAVU BUT Brno; painting studio of  Petr Kvíčala               

2010- 2011; Philosophical faculty MU Brno; Esthetics      

               

2019   Residence, Adršpach, Galerie Luxfer

2015- 2016 Stáž; FaVU VUT v Brně; Ateliér malířství Luďka Rathouského

2014- Stáž; Universidade Catolica; Porto   

 

Solo exhibitions

2019 Eye trap; Galerie 209, Galerie 209, Brno

2019 Syntetická krajina; vynález přírody, Galerie U Prstenu, Praha

2019 Stereo, Stereovinylshop, Brno

2018 Perplex, Galerie Luxfer, Česká Skalice

2017 Local memory is penetrated with strangers; Vila P651, Praha

2017 Odrazy; Galerie Doma; Kyjov

2017  Black mirror,;SOLO offspace, Brno

2016  Expo_dist, Industra, Brno

2016  Letnice; Tři ocásci. Brno

2016  Pseudomalba, Pod palmovkou, Praha

2015  Flow; Národní divadlo Reduta, Brno

2014  Play; UCP Portugal                     

2013  Laserzen;  AM3 Brno                 

 

Group exhibitions

2019 KUNST.NETZ.EUROPA; Gyula Pál, Nyíregyháza, Maďarsko

2019 Nultá generace; Diod, Jihlava

2018 Hybridart Entreé; Bratislava, Varšava, Praha, Krakow, Pécs, Lublaň

2017 Ripple Effect; Futura, Praha

2016 Salon Artikl; Fait Gallery, Brno

2016 Open studios, Brno

2016 Blízké setkání, Galerie Mladých

TIC, Brno (s Jozefem Mrvou)

2015 ČERNÝ KONĚ, Adam galery Brno

2015  TYČKit; Galerie Umakart Brno

2014  Prototyp: Richard Adam Gallery, Brno                           

2014  Ergasmus; Rua Avenida, Lisabon, Portugalsko                           

2014  Rehabilitace; Nemocnice Zahradníkova Brno                           

2013  Místo obrazu; Galerie Aula, Brno                           

2012  2B2A; Galerie Myšina, Brno                           

2012  AM3; Pasáž Alfa, Brno