Jakub Tajovský explores painting media as a tools of "the creative technology". Thanks to its historical tradition Painting includes many proven methods for construction and composition of an image. Jakub is looking for contrasting connections such as hi-tech vision and DIY expression or digital visualization and signs of physical materiality. In the experimental figures, he combines the historical receptures and methods of painting with the contemporary approach to material design or visual technologies.


Next to the physical painting he works in the Expo_dist. The digital platform wich discovers the hybrid kind of reality in connection of painting with other disciplines and collaboration with other artists.


Currently he is doing PhD research in painting design on FAVU BUT. As a part of his research he has founded the open source database Dispersanto.com - a platform for decentralized painters practice, where the technologies follows the different needs and priorities in their sophistication than its scientific and industrial division.


.........................................................................................CZ.....................................................
     Ve své práci používám malbu jako nástroj "kreativní technologie", skrze který mohu odkrývat nové perspektivy vizuální reprezentace. Nástroj, jenž díky své historické tradici zahrnuje mnoho prověřených metod pro konstrukci a kompozici obrazu. Každý nástroj způsobuje přirozené zkreslení, které zabarvuje výsledný obraz. 

Významnou kvalitou malby jako nástroje jsou materiální podmínky malovaných obrazů, tyto opakovaně prozkoumávám skrze experimenty s hmotou. Přirozenost zpracovávaného materiálu je v malbě popírána ve prospěch iluze. Mé obrazy a instalace rozvíjejí iluzivní povahu malby - vztah fyzického a virtuálního.


Záznam viděného je v obrazech neustále  transformován do asociativních znaků možnostmi či omezením použité technologie.

V mé práci stojí na jedné straně standartizovaná technologie, na druhé otevřené přírodní procesy. Jejich kompozicí docházím k širšímu pojetí obou těchto principů. 


     Malba funguje jako platforma provokující pohled. Pohled vytváří a zároveň zkoumá obrazy na základě jejich materiální povahy. Malba je proces, záznam skutečnosti a následně

exponované nedorozumění. Právě nedorozumění je zásadní pro vznik iluze a základním 

problémem realismu, který je leitmotivem řady mých prací.


    *Asociativní Pseudorealismus - Teoretický model pro formulaci vztahu mezi obrazy, iluzí a realitou. Je to forma otevřeně falešného realismu předstírající realitu a popírající abstrakci. Abstrakce je kompresí prostoru, který očividně existuje jen v povrchu. Za hranicí povrchu, který vidíme prostor přestává fungovat podle zažitých pravidel. Komponováním asociativních, 

abstraktních znaků (ploch) vznikaji "syn(es)tetické" situace uskutečnění obrazu (iluze prostoru). Abstrakce v duchu pseudorealismu je přijatým kompromisem mezi autorským záměrem a nahodilou kompozicí hmoty. Díky tekutému charakteru stavebních prvků obrazu hrozí, že se divákovi zhroutí prostor a ztratí vědomí hranice obrazu. To je ovšem pozitivní fakt. V ruinách zažitého prostoru můžeme nechat rozvíjet imaginaci. Nacházet projekce vlastní, individuální reality.

Konkrétní malba- je jedním z ideálních produktů asociativního pseudorealismu. Je zproštěna fixace na ploché zobrazení, malba problematizuje povrch jako jedinečný objekt, který může být nahlížen jako záznam procesu, stejně jako iluzivní reprezentace, může být obrazem-objektem. Iluzivní hmota obrazu, esenciálně interaktivní objekt, čeká na naplnění potenciálu, vykročení z 

normality, propojení existence s imaginací. Posthumanistická kreativita zapojuje iluzivní objekty vedle dalších, myslitelných existencí do společné interakce.

Malířská rétorika je obecně rozpoznatelným znakem. Konkrétní malba využívá své rozpoznatelnosti k rozšíření iluze, mimo standartní povrch. Iluze přestává být oknem, stává se nádobou.

Pseudorealita není prostorem mezi, je porchovým filmem jenž kopíruje i zkresluje skutečnost.  

Film se rozpouští. Divák se stává součástí díla, po chvíli se vynoří a lapá po kontextu. 

Ten se zdá být jediným vodítkem, bez kontextu vidíme jen  proces, jsme uvnitř. 

Obraz zhmotňuje autorovu imaginaci. Konkretizuje v odlescích asociativních elementů, gest, indexů, otisků.E-mail: tajovskyjakub@gmail.com

Hotline:

+420 777 040 001Education and residences 

2017-2021; FAVU BUT, Brno; PhD research in painting technologies

2011-2017 ; FAVU BUT Brno; painting studio of  Petr Kvíčala               

2010- 2011; Philosophical faculty MU Brno; Esthetics      

               

2019   Residence, Adršpach, Galerie Luxfer

2015- 2016 Stáž; FAVU BUT v Brně; Ateliér malířství Luďka Rathouského

2014- Stáž; Universidade Catolica; Porto, Portugal  

 

Solo exhibitions

2020 Sousoší (Co-sculpture); Galerie Moderního Umění v Roudnici nad Labem

2020 Fieldrecording; LIA art programme Spinnerei, Leipzig, Germany

2020 Brokenground; (A)void gallery, Prague

2020 These woods are where the silence has come to lick its wounds; Karlin studios, Prague

2020 Synthetic landscape;  Galerie FAVU,  Brno

2019 Eye trap; Galerie 209, Galerie 209, Brno

2019 Syntetická krajina; vynález přírody, Galerie U Prstenu, Prague

2019 Stereo, Stereovinylshop, Brno

2018 Perplex, Galerie Luxfer, Česká Skalice

2017 Local memory is penetrated with strangers; Vila P651, Prague

2017 Odrazy; Galerie Doma; Kyjov

2017  Black mirror,;SOLO offspace, Brno

2016  Expo_dist, Industra, Brno

2016  Letnice; Tři ocásci. Brno

2016  Pseudomalba, Pod palmovkou, Prague

2015  Flow; Národní divadlo Reduta, Brno

2014  Play; UCP galery, Portugal                     

2013  Laserzen;  AM3, Brno                 

 

Group exhibitions

2021 Synthetic landscape - Uncool being is melting; Pragovka gallery, Prague

2019 KUNST.NETZ.EUROPA; Gyula Pál, Nyíregyháza, Hungary

2019 Nultá generace; Diod, Jihlava

2018 Hybridart Entreé; Bratislava, Warszaw, Prague, Krakow, Pécs, Lublaň

2017 Ripple Effect; Futura, Prague

2016 Salon Artikl; Fait Gallery, Brno

2016 Blízké setkání, Galerie Mladých

TIC, Brno (with Jozef Mrva)

2015 ČERNÝ KONĚ, Adam galery Brno

2015  TYČKit; Galerie Umakart Brno

2014  Prototyp: Richard Adam Gallery, Brno                           

2014  Ergasmus; Rua Avenida, Lisabon, Portugalsko                           

2014  Rehabilitace; Nemocnice Zahradníkova Brno                           

2013  Místo obrazu; Galerie Aula, Brno                           

2012  2B2A; Galerie Myšina, Brno                           

2012  AM3; Pasáž Alfa, Brno


Festivals

2020 Expo_dist, Synthetic landscape, Uroboros festival, DOX Prague