Expo_dist; 2015, digitalní / analogová média (bakalářská práce)


Je možné zažít Expo_ dist jako multimediální malbu archiv vizuálních zážitků, nebo pokus o čtvrtou dimenzi obrazu, nekonečno.


Celý koncept předpokládá prezentaci tohoto virtuálního artefaktu v různých formách: galerie, veřejný prostor, soukromí, interaktivně, spolupráce...


Zvláštní poděkování za podílení na projektu:


Jakub Valtar (programování)

Jozef Mrva (hudba)

Expo_dist balancuje na pokraji fyzické zkušenosti a iluze, malby a nových médií, diváka jakožto pozorovatele a zároveň participanta. Je instalací, hrou, koláží, pohybem, hypertextem, příběhem, programem, množinou, universem, reflexí, prostorem pro intuitivní prožívání díla.

Oko diváka se orientuje hypertextovým klikáním a lineárním pohybem, který vede jeho ruka. Je jenom na něm, jestli obraz přeletí pohledem, nebo stráví desítky minut objevováním nových zákoutí programu. Jednotlivé obrazy existují svébytně stejně přirozeně, jako v rámci celku. Můžou být vnímány abstraktně nebo také jako součást širšího narativu.

                        Lenore Jurkyová

download
download

Expo_dist; 2015, digital / analog media (bachelor project)


ts possible to experience Expo_dist as multimedia-painting, archive of visual experience or attempt to fourth dimension of picture - infinity.

Whole concept presupposes using this virtual artefact for various presentation as gallery, open space, privacy, interactive, collaborations…


Special thanks for participation on this project to:

 Jakub Valtar (programing)

 Jozef Mrva (Music)