Info

 

 

 

E-mail: tajovskyjakub@gmail.com

 

 

Hotline:

+420 777 040 001

 

Jakub Tajovský v současnosti studuje doktorský program FaVU VUT v Brně se zaměřením na specializaci

DIY malířské hmoty a technologie kterou již několik let rozvíjí produkcí obrazů.

 

Obrazy a instalace Jakuba Tajovského zkoumají iluzivní povahu viděného - vztah fyzického a virtuálního

obrazu. Autor používá malbu jako platformu provokující pohled, vytváří a zároveň zkoumá obrazy na

základě jejich materiální povahy. Malba je pro Tajovského proces, záznam skutečnosti a následně

exponované nedorozumění. Právě nedorozumění je zásadní pro vznik iluze a základním problémem

realismu, který je leitmotivem řady Jakubových prací.

Moon (2017) je krajina přivrácené strany měsíce mechanicky převedená technikou dripingu na plátno.

Malba je tak velká že zobrazuje detaily zachytitelné pouze vyspělými fotoaparáty které krajinu stylizují

do pixelů, použitá technika dripingu pak dále abstrahuje původní předlohu. Výsledkem je

“pseudorealistická krajina”.

Jedním z posledních výstavních projektů je Black mirror (2017). Základním formálním postupem zde byla

remediace - opakovaný figurální prvek byl zrcadlen do různých formátů obrazů s různou mírou stylizace.

Volný způsobem zde byl ilustrován efekt černého zrcadla, jehož nepřirozené reflexe stimulují

obrazotvornost pozorovatele a prý umožňují vidět i démony.

...

 

*Asociativní Pseudorealismus - Tajovský používá tento teoretický model pro formulaci vztahu mezi jeho obrazy a realitou. Je to forma falešného realismu předstírající realitu a popírající abstrakci. Je iluzí prostoru, který ve skutečnosti existuje jen v plochách. Komponováním asociativních znaků (ploch) vznikaji "syntetické" situace uskutečnění obrazu (iluze prostoru). Abstrakce v duchu pseudorealismu je přijatým kompromisem mezi absolutním záměrem a nahodilou kompozicí hmoty. Díky tekutému charakteru stavebních prvků obrazu hrozí, že se divákovi zhroutí prostor a ztratí vědomí hranice obrazu. Zde je otevřen protor pro imaginaci.

Konkrétní malba- je jedním z ideálních produktů asociativního pseudorealismu. Je zproštěna fixace na ploché zobrazení a problematizuje sama sebe jako jedinečný objekt, který může být nahlížen jako záznam procesu, stejně jako iluzivní reprezentace, může být obrazem-objektem.

Esenciálně interaktivní materiály čekají na naplnění potenciálu vykročení z normality. Post_humanistická kreativita zapojuje pseudoobjekty vedle dalších, myslitelných existencí do společné interakce

Pseudorealita není prostorem mezi, je porchovým filmem jenž kopíruje i zkresluje skutečnost. Film se rozpouští. Divák se stává součástí díla, po chvíli se vynoří a lapá po kontextu.

 

 

 

 

Zastoupení ve sbírkách

-sbírka Richarda Adama

- Fait Gallery

CV

Vzdělání

2017-2021; FAVU VUT v Brně; doktorandské studium

2011-2017 ; FAVU VUT v Brně; Ateliér malířství Petra Kvíčaly

2010- 2011; Filosofická Fakulta MU v Brně; Estetika

2015- 2016 Stáž; FaVU VUT v Brně; Ateliér malířství Luďka Rathouského

2014- Stáž; Universidade Catolica; Porto

Samostatné výstavy:

2017 Black mirror, SOLO offspace, Brno

2016 Expo_dist, Industra, Brno

2016 Letnice; Tři ocásci. Brno

2016 Pseudomalba, Pod palmovkou, Praha

2015 Flow; Národní divadlo Reduta, Brno

2014 Play; UCP Portugal

2013 Laserzen; AM3 Brno

Společné výstavy:

2016 Salon Artikl; Fait Gallery, Brno

2016 Open studios, Brno

2016 Blízké setkání, Galerie Mladých

TIC, Brno (s Jozefem Mrvou)

2015 ČERNÝ KONĚ, Adam galery Brno

2015 TYČKit; Galerie Umakart Brno 2014 Prototyp: Richard Adam Gallery, Brno

2014 Ergasmus; Rua Avenida, Lisabon, Portugalsko

2014 Rehabilitace; Nemocnice Zahradníkova Brno 2013 Místo obrazu; Galerie Aula, Brno 2012 2B2A; Galerie Myšina, Brno 2012 AM3; Pasáž Alfa, Brno