E-mail: tajovskyjakub@gmail.comHotline:

 +420 777 040 001


Jakub Tajovský v současnosti studuje doktorský program FaVU VUT v Brně se zaměřením na specializaci

DIY malířské hmoty a technologie kterou již několik let rozvíjí  produkcí obrazů, a multioborovou spoluprací.


Obrazy a instalace Jakuba  Tajovského zkoumají iluzivní povahu viděného - vztah fyzického a virtuálního

obrazu. Autor používá malbu jako platformu provokující pohled, vytváří a zároveň zkoumá obrazy na

 základě jejich materiální povahy. Malba je pro Tajovského proces, záznam skutečnosti a následně

exponované nedorozumění. Právě nedorozumění je zásadní pro vznik iluze a základním problémem

realismu, který je leitmotivem řady Jakubových prací.

\\ Moon (2017) je krajina přivrácené strany měsíce mechanicky převedená technikou dripingu na plátno.

Malba je tak velká že zobrazuje detaily zachytitelné pouze vyspělými fotoaparáty které krajinu stylizují

do pixelů, použitá technika dripingu pak dále abstrahuje původní předlohu. Výsledkem je

“pseudorealistická krajina”.

Jedním z posledních výstavních projektů je Black mirror (2017). Základním formálním postupem zde byla

mystifikace - figurální prvek byl v obrazech zrcadlen s různou míru stylizace. Bystost opsaná ve výstavě může být divákovým průvodcem, který se ve snaze vysvětlit své materiální ukotvení občas ztrací divákově imaginaci.

Volným způsobem zde byl ilustrován efekt černého zrcadla, jehož nepřirozené reflexe stimulují

obrazotvornost pozorovatele a prý umožňují vidět i démony.

...


 *Asociativní Pseudorealismus - Tajovský používá tento teoretický model pro formulaci vztahu mezi jeho obrazy a realitou. Je to forma falešného realismu předstírající realitu a popírající abstrakci. Je iluzí prostoru, který ve skutečnosti existuje jen v plochách. Komponováním asociativních znaků (ploch) vznikaji "syntetické" situace uskutečnění obrazu (iluze prostoru). Abstrakce v duchu pseudorealismu je přijatým kompromisem mezi absolutním záměrem a nahodilou kompozicí hmoty. Díky tekutému charakteru stavebních prvků obrazu hrozí, že se divákovi zhroutí prostor a ztratí vědomí hranice obrazu. To je ovšem pozitivní fakt. V ruinách zažitého prostoru mužeme nechat rozvíjet imaginaci. Nacházet projekce vlastního individuálního realismu.

Konkrétní malba- je jedním z ideálních produktů asociativního pseudorealismu. Je zproštěna fixace na ploché zobrazení, malba problematizuje sama sebe jako jedinečný objekt, který může být nahlížen jako záznam procesu, stejně jako iluzivní reprezentace, může být obrazem-objektem.

Esenciálně interaktivní materiály čekají na naplnění potenciálu vykročení z normality. Post_humanistická kreativita zapojuje pseudoobjekty vedle dalších, myslitelných existencí do společné interakce.

Pseudorealita není prostorem mezi, je porchovým filmem jenž kopíruje i zkresluje skutečnost.  Film se rozpouští. Divák se stává součástí díla, po chvíli se vynoří a lapá po kontextu. Ten se zdá být jediným vodítkem, bez kontextu vidíme jen  proces, jsme uvnitř.

 

 

CV

Vzdělání

2017-2021; FAVU VUT v Brně; doktorandské studium pod vedením Milana Housera

2011-2017 ; FAVU VUT v Brně; Ateliér malířství Petra Kvíčaly               

2010- 2011; Filosofická Fakulta MU v Brně; Estetika               

              

2015- 2016 Stáž; FaVU VUT v Brně; Ateliér malířství Luďka Rathouského

2014- Stáž; Universidade Catolica; Porto   

 

Samostatné  výstavy:

2017 Local memory is penetrated with strangers; Vila P651, Praha

2017 Odrazy; Galerie Doma, Kyjov

2017  Black mirror, SOLO offspace, Brno

2016  Expo_dist, Industra, Brno

2016  Letnice; Tři ocásci. Brno

2016  Pseudomalba, Pod palmovkou,                                                                      Praha

2015  Flow; Národní divadlo Reduta,         Brno

2014  Play; UCP Portugal                     

2013  Laserzen;  AM3 Brno                 

 

Společné výstavy:

2018 Hybridart Entreé; Bratislava,     Varšava, Praha, Krakow, Pécs, Lublaň

2017 Ripple Effect; Futura, Praha

2016 Salon Artikl; Fait Gallery, Brno

2016 Open studios, Brno

2016 Blízké setkání, Galerie Mladých

 TIC, Brno (s Jozefem Mrvou)

2015 ČERNÝ KONĚ, Adam galery Brno

2015  TYČKit; Galerie Umakart Brno                                                        2014  Prototyp: Richard Adam Gallery, Brno                           

2014  Ergasmus; Rua Avenida, Lisabon, Portugalsko                           

2014  Rehabilitace; Nemocnice Zahradníkova Brno                            2013  Místo obrazu; Galerie Aula, Brno                            2012  2B2A; Galerie Myšina, Brno                            2012  AM3; Pasáž Alfa, Brno

 

Zastoupení ve sbírkách

-sbírka Richarda Adama

- Fait Gallery