E-mail: tajovskyjakub@gmail.comHotline:

+420 777 040 001


CV

Vzdělání

2017-2021; FAVU VUT v Brně; doktorandské studium pod vedením Milana Housera

2011-2017 ; FAVU VUT v Brně; Ateliér malířství Petra Kvíčaly               

2010- 2011; Filosofická Fakulta MU v Brně; Estetika               

               

2015- 2016 Stáž; FaVU VUT v Brně; Ateliér malířství Luďka Rathouského

2014- Stáž; Universidade Catolica; Porto   

 

Samostatné  výstavy:

2018 Perplex, Galerie Luxfer, Česká Skalice

2017 Local memory is penetrated with strangers; Vila P651, Praha

2017 Odrazy; Galerie Doma, Kyjov

2017  Black mirror, SOLO offspace, Brno

2016  Expo_dist, Industra, Brno

2016  Letnice; Tři ocásci. Brno

2016  Pseudomalba, Pod palmovkou, Praha

2015  Flow; Národní divadlo Reduta, Brno

2014  Play; UCP Portugal                     

2013  Laserzen;  AM3 Brno                 

 

Společné výstavy:

2018 Hybridart Entreé; Bratislava, Varšava, Praha, Krakow, Pécs, Lublaň

2017 Ripple Effect; Futura, Praha

2016 Salon Artikl; Fait Gallery, Brno

2016 Open studios, Brno

2016 Blízké setkání, Galerie Mladých

TIC, Brno (s Jozefem Mrvou)

2015 ČERNÝ KONĚ, Adam galery Brno

2015  TYČKit; Galerie Umakart Brno

2014  Prototyp: Richard Adam Gallery, Brno                           

2014  Ergasmus; Rua Avenida, Lisabon, Portugalsko                           

2014  Rehabilitace; Nemocnice Zahradníkova Brno                           

2013  Místo obrazu; Galerie Aula, Brno                           

2012  2B2A; Galerie Myšina, Brno                           

2012  AM3; Pasáž Alfa, Brno

 

V současnosti studuji doktorský program na FaVU VUT v Brně se zaměřením na specializaci


DIY malířské hmoty a technologie. Pracuji na idviduálním přizpůsobení technologie malby a

 zhodonocení rozšířeného  potenciálu produkce a distribuce obrazu. Moje práce není o 

napodobování malbou ale spíše napodobování média malby v cizích i příbuzných materiálech.

 Ve svých obrazech tematizuji ekosystém iluze a zdokonaluji schopnost transfigurovat materiál 

ve znak, objekt v subjekt, virtuální ve fyzické.

Obrazy a instalace zkoumají iluzivní povahu viděného - vztah fyzického a virtuálního

obrazu. Malba funguje jako platforma provokující pohled. Pohled vytváří a zároveň zkoumá obrazy

 na základě jejich materiální povahy. Malba je proces, záznam skutečnosti a následně

exponované nedorozumění. Právě nedorozumění je zásadní pro vznik iluze a základním 

problémem realismu, který je leitmotivem řady mých prací.


*Asociativní Pseudorealismus - Teoretický model pro formulaci vztahu mezi obrazy, iluzí a realitou. 

Je to forma otevřeně falešného realismu předstírající realitu a popírající abstrakci. Abstrakce je 

kompresí prostoru, který očividně existuje jen v povrchu. Komponováním asociativních, 

abstraktních znaků (ploch) vznikaji "syntetické" situace uskutečnění obrazu (iluze prostoru). 

Abstrakce v duchu pseudorealismu je přijatým kompromisem mezi autorským záměrem a 

nahodilou kompozicí hmoty. Díky tekutému charakteru stavebních prvků obrazu hrozí, že se 

divákovi zhroutí prostor a ztratí vědomí hranice obrazu. To je ovšem pozitivní fakt. V ruinách 

zažitého prostoru mužeme nechat rozvíjet imaginaci. Nacházet projekce vlastní, individuální reality.

Konkrétní malba- je jedním z ideálních produktů asociativního pseudorealismu. Je zproštěna fixace

 na ploché zobrazení, malba problematizuje povrch jako jedinečný objekt, který může být nahlížen

 jako záznam procesu, stejně jako iluzivní reprezentace, může být obrazem-objektem.

Iluzivní hmota obrazu, esenciálně interaktivní objekt, čeká na naplnění potenciálu, vykročení z 

normality, propojení existence s imaginací. Post_humanistická kreativita zapojuje iluzivní objekty 

vedle dalších, myslitelných existencí do společné interakce.

Malířská rétorika je obecně rozpoznatelným znakem. Konkrétní malba využívá své rozpoznatelnosti 

k rozšíření iluze, mimo standartní podklad. Iluze přestává být oknem, stává se nádobou.

Pseudorealita není prostorem mezi, je porchovým filmem jenž kopíruje i zkresluje skutečnost.  

Film se rozpouští. Divák se stává součástí díla, po chvíli se vynoří a lapá po kontextu. 

Ten se zdá být jediným vodítkem, bez kontextu vidíme jen  proces, jsme uvnitř. 

Obraz zhmotňuje autorovu imaginaci. Konkretizuje v odlescích asociativních elementů, gest, 

indexů, otisků.


Zastoupení ve sbírkách

-sbírka Richarda Adama

- Fait Gallery